Mongolian United Nations Buddhist Relics Tour 21 August 2004 C Pleteshner

Mongolian United Nations Buddhist Relics Tour 21 August 2004. Photo: C.Pleteshner

Mongolian United Nations Buddhist Relics Tour 21 August 2004. Composite image of official invitation from Mongolian Guru Deva Rinpoche (Tsetan Gyurman Shrestha) and Tibetan Lama Ganchen Rinpoche. Photo: C.Pleteshner